ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΔΕΙΤΑΙ ΤΗ ΜΑΣ ΚΡΗΒΟΥΝ ΤΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ
ΝΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ,

ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΣΕΦΡΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝΑΙ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ

ΔΙΑΔΟΣΤΑΙ ΠΡΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΙΒΑΣΟΥΝ!!!1!!